RPR Marching&Concert Band

วงโยธวาทิต โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 2553 รอบคัดเลือก

43 ความเห็น

ลำดับตารางเวลาการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

รอบคัดเลือกภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครราชสีมา
ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 วง

17.00-17.17 โรงเรียนสุนารีวิทยา 2 ใช้เวลา 14+3 นาที
17.17-17.22 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
17.22-17.39 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
17.39-17.56 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
17.56-18.13 โรงเรียนนางรอง
18.13-18.30 โรงเรียนคำม่วง
18.30-18.47 โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา

ประกาศผลการคัดเลือก

—————————————————————————————————————————-

รอบคัดเลือกภูมิภาค ภาคใต้ วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์
ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 วง

16.15-16.32 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ใช้เวลา 14+3 นาที
16.32-16.37 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
16.37-16.54 โรงเรียนดรุณศึกษา
16.54-17.11 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือก

—————————————————————————————————————————-

รอบคัดเลือกภูมิภาค ภาคเหนือ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 วง

17.00-17.17 โรงเรียนพระหฤทัย ใช้เวลา 14+3 นาที
17.17-17.22 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
17.22-17.39 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
17.39-17.56 โรงเรียนประชานุเคราะห์
17.56-18.13 โรงเรียนนารีรัตน์

ประกาศผลการคัดเลือก

—————————————————————————————————————————-

รอบคัดเลือกภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ 27 ธันวาคม 2552 ณ สนามเทพหัสดิน
ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 วง

16.00-16.17 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ใช้เวลา 14+3 นาที
16.17-16.34 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
16.34-16.51 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
16.51-17.08 โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา
17.08-17.25 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
17.25-17.42 โรงเรียนทวีธาภิเศก
17.42-17.59 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
17.59-18.04 พักการประกวด 5 นาที
18.04-18.21 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศอุทิศบำรุง
18.21-18.38 โรงเรียนสมุทราปราการ
18.38-18.55 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
18.55-19.02 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
19.02-19.17 โรงเรียนไทรน้อย

ประกาศผลการคัดเลือก

—————————————————————————————————————————-
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ลำดับตารางเวลาการประกวดวงโยธวาทิตฯ
วันที่ 7 – 10 มกราคม 2553
ณ สนามศุภชลาศัย และ อาคารกีฬานิมิบุตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 รอบคัดเลือก
ประเภทนั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 15 วง

09.00 – 09.33 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา ใช้เวลา 30+3 นาที
09.33 – 09.38 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
09.38 – 10.11 โรงเรียนหอวัง
10.11 – 10.44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
10.44 – 11.17 โรงเรียนวัดรางบัวร่วมกับอิสลามวิทยาลัย
11.17 – 11.50 โรงเรียนวิทยาลัยนาฎศิลป์
11.50 – 12.23 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
12.23 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.03 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
14.03 – 14.36 โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์
14.36 – 15.09 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
15.09 – 15.42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
15.42 – 16.15 โรงเรียนมัธยมสังคึตวิทยา กรุงเทพมหานคร
16.15 – 16.20 พักการประกวด
16.20 – 16.53 โรงเรียนปากเกร็ด
16.53 – 17.26 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17.26 – 17.59 โรงเรียนราชวินิตมัธยม
17.59 – 18.32 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

ประกาศผลวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ประชุม Band Critique

—————————————————————————————————————————-

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 รอบคัดเลือก
ประเภท ข นั่งบรรเลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 8 วง

09.00 – 09.30 โรงเรียนเมืองพัทยา ใช้เวลา 30 นาที
09.30 – 09.35 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
09.35 – 10.05 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
10.05 – 10.35 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับเรยีนาเชลีวิทยาลัย
10.35 – 11.05 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
11.05 – 11.35 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
11.35 – 12.05 โรงเรียนพิริยาลัย
12.05 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 โรงเรียนพัทลุง
13.30 – 14.00 โรงเรียนเจริญราฎร์ (มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย)

ประเภท ข (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 8 วง
ประเภท ก (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 วง

17.30 – 17.47 โรงเรียนเมืองพัทยา ใช้เวลา 14+3 นาที
17.47 – 17.52 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
17.52 – 18.09 โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
18.09 – 18.26 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับเรยีนาเชลีวิทยาลัย
18.26 – 18.43 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
18.43 – 19.00 โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
19.00 – 19.17 โรงเรียนพิริยาลัย
19.17 – 19.34 โรงเรียนพัทลุง
19.34 – 19.51 โรงเรียนเจริญราฎร์ (มูลนิธิแห่งสภาคริสจักรในประเทศไทย)
19.51 – 19.55 พักการประกวด
19.55 – 20.12 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
20.12 – 20.29 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์-บางปะหัน
20.29 – 20.46 โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ

ประกาศผลประเภท ข ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ประชุม Band Critique

—————————————————————————————————————————-

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 รอบคัดเลือก
ประเภทนั่งบรรเลง ก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 3 วง
13.00-13.30 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ใช้เวลา 30 นาที
13.30-13.35 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
13035-14.05 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์-บางปะหัน
14.05-14.35 โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ

(Marching & Display)
ประเภทระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 6 วง
16.30-16.45 โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง ใช้เวลา 15 นาที
16.45-16.50 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
16.50-17.05 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
17.05-17.20 โรงเรียนเมืองพัทยา
17.20-17.35 โรงเรียนสฤษดิเดช
17.35-17.50 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
17.50-18.05 โรงเรียนจ่าการบุญ
18.05-18.20 พักการประกวด ใช้เวลา 5 นาที

ประเภท ค (Marching & Display) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 วง

18.20-18.37 โรงเรียนที่ 1 ใช้เวลา 14+3 นาที
18.37-18.42 ประชุมมาตรฐานการตัดสิน ใช้เวลา 5 นาที
18.42-18.59 โรงเรียนที่ 2
18.59-19.16 โรงเรียนที่ 3
19.16-19.33 โรงเรียนที่ 4
19.33-19.50 โรงเรียนที่ 5
19.50-20.07 โรงเรียนที่ 6
20.07-20.24 โรงเรียนที่ 7
20.24-20.41 โรงเรียนที่ 8
20.41-20.58 โรงเรียนที่ 9

ประกาศผลวงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภท ก ประเภทประถมศึกษา ประเภท ค
ประชุม Band Critique

Advertisements

ผู้เขียน: rprband

marching band of rajprachasamasai

43 thoughts on “ตารางการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย 2553 รอบคัดเลือก

 1. ปีนี้จะเชียร์วงไหนดีเนี่ย ใครมีเวลาว่าก็อย่าลืมไปดูรอบคัดเลือกหละ

 2. ปีนี้ จามาใครไปดูมั่งเนี่ ยย ย ???
  ช่วยบอกที .

  เชียร์ ชลชาย เพราะ
  เอิ่ มมม ……

  อ่านะ

  🙂

 3. เอิ๊ก

  สป. มายืม เครื่องผม ไป

  ผม มะมีเป่ารุย !!

 4. อยากไปเชียร์ๆๆๆ
  เสียดายเพราะกลับตอนสิ้นเดือนมกรา อดเลย หุหุ

 5. เชียร์โรงเรียนอรรถ์วิทย์
  เพราะชอบวงนี้มาก
  เขาเก่งมาก
  ขอให้เขา
  ใด้เเชม์ปอย่างสมใจ
  จะคอยเอาใจช่วยนะ

 6. เอิ๊กๆ

  เครื่องผมก็โดนยืม

  หมดวงเลยๆ

  5555

  ไปดูกัลไห้ได้ น่ะๆ

 7. แม้ว่าทุกข์แค่ไหน
  ก็จะทำมันหัยดีที่สุด

 8. เชียร์เจริญราษฎร์ด้วยนะคับ………

 9. จะส่งใจไปเชียร์วงโยธวาทิตเจริญราษฎี์ นะครับ ขอให้ประสบผลสำเร็จที่ตั้งใจ และก็เชียร์ทุกๆวงด้วยครับที่เพียรพยายามมาถึงวันนี้

 10. เชียร์วงแรกเลยคะ น้องใหม่ลงสนาม TCS

 11. เราวง s.t.band เชียร์โรงเรียน หนองบัวแดง สู้ๆๆๆๆๆ

  เราวง s.t.band เป็นกำลังใจให้

  เม่น สู้ๆๆๆๆ น่ะ

  จาก เน s.t.band

 12. ร.ร.พัทลุงสู้ๆ

  มือใหม่

  เชียร์พัทลุง

  .

 13. วงโยฯร.ร.หนองบัวแดงชนะชัวร์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  หนองบัวแดงสู้ๆๆ

 14. สู้ๆๆนะ

 15. เมื่อไร RPR BAND จะไปอยู่ในตารางเเข่งมั่งเนี่ย !!

 16. มงฟอร์ตชัว ชอบมาก ๆ

 17. ปีนี้เชียร์ โรงเรียนจ่าการบุญ สุดใจ

  จ่าการบุญสู้สู้ ๆๆ ๆๆ

 18. อยากไปดูประกวดปีนี้อ่ะ แต่ไปไม่ได้อ่า
  อยากไปดูมาก ๆ ไงก็ขอให้สู้ ๆ ล่ะกัน
  ทุกๆ ร.ร เรย ^^//=

 19. อยากไปดูการประกวดวงโยอ่า

  แต่ไปไม่ได้ ยังไงก้อสู้ ๆ นะ

  ทุกร.ร เป็นกะลังใจให้ ^^=//

 20. เชียร์ สป. สุดจัย แต่เสียดายที่ตกรอบแล้วอะครับ ไม่เป็งรัยนร้าครับ สักวันต้องเป็นของเรานร้า

 21. สงสารเขมาสุดๆ ซ้อมมาหนักมากๆ สุดท้ายเหลือแต่ความว่างเปล่า

 22. มาเถอะพี่น้องขาว-น้ำเงิน
  มาสรรเสริญดาราที่สดใส !

  ดาราสมุทร !!

  อย่างน้อยก็เคยเป็นแชมป์

  • คัยบอกวงโยดาราเปนได้แค่

   คนเคยเป็นแชมป์ม่ายจริง

   ปีหน้าคอยดูล่ะกันจาทัมหั้นได้

   ยังงัยก้อต้องทัมหั้ยได้อยู่แร้ว

   ม่ายยอมเปนแค่วงที่เคยเป็นแชมป์หรอก

 23. เชีEร์โรงเรียน จ่าการบุญญญญญญญญญญญญญญญญญเพราะชอบคนที่ชื่อว่า ฟพะ นะคะ

 24. เราได้ไปแข่งเลยล่ะ
  วงเมืองพัทยา
  ชื่อเพลง lone star
  เพราะมากเลย

 25. ปีหน้ามีเอาใหม่ๆ

 26. ดูแล้ว

  ดาร์มวงมงฟอร์ดเก่งโครตวงอรรถวิทด้วย

  เด็กคิวล่าโค-ตะระ หล่อเรย

 27. เด็กราชวินิตน่ารักโคตร

 28. ยินดีด้วยนะโรงเรียนไทรน้อย
  โคตรเจ๋งเลยเพื่อน
  ป.ล.โรงเรียนเธอเอาเพลงของ
  โรงเรียนบางประหัน
  มาแข่งหรอ

 29. พระหฤทัยสุดเจ๋ง

 30. พระหฤทัยสุดยอด เด็กวงโย 555

 31. เชียร์โรงเรียนเทศบาล4 (อุดมวิทย์สมใจ) เพราะเราอยู่ที่นั่นเองน่ะอยู่ม.1ด้วย

 32. เชียร์เจริญราษฎร์

  C.R.S สู้ตายโว้ย

 33. ผมเชียร์ โรงเรียนเมืองพัทยาครับ ^ ^

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s